ایران سلب یک مجموعه داده تصویری بزرگ برای تشخیص چهره و پلت فرمی برای ایجاد مجموعه داده است.

تشخیص چهره

برچسب گذاری

بدون نیاز به برنامه نویسی میتوانید داده های خود را برچسب گذاری کنید.

ایجاد محدوده

اشیاء و افراد خاص داخل یک تصویر را با ایجاد محدوده مشخص برچسب گذاری کنید. رابط کاربری ما فرایند را ساده تر میکند.

بیشتر
معروف‌‌‌شو!

بزودی ...

بیشتر
همراه‌شو!

دست‌دست نکن و دل به سخاوت یک‌دله کن!

بیشتر

هویت ثبت شده

هویت تمیز شده

تصویر برچسب زده شده

کاربر فعال

فعال ترین کاربر‌ها