راهنمای تصویری برچسب گذاری

برای شروع فرآیند برچسب گذاری ابتدا باید وارد سایت شده و به حساب کاربری خود بروید. سپس مطابق شکل زیر بر روی دکمه برچسب زدن داده ها برای طبقه بندی کلیک کنید.

سپس در صفحه باز شده افراد مورد نظر خود را از میان لیست انتخب کنید. موارد انتخابی به صورت خودکار به حساب کاربری شما منتقل میشوند.

در حساب کاربری خود و در بخش هنرمندان انتخاب شده من میتوانید تمامی موارد انتخابی را ببینید که موارد انجام نشده با رنگ آبی در بالای لیست و موارد انجام شده با رنگ سبز در انتهای لیست برای ویرایش احتمالی مشاهده میشوند. برای شروع برچسب گذاری بر‌روی برچسب گذاری کلیک نمایید.

در این قسمت از بین عکس های نمایش داده شده عکس هایی از خود شخص که ویژگی های زیر را دارا هستند انتخاب کنید:
- کیفیت خوبی داشته باشد.
- چهره توسط اشیا خارجی مانند عینک آفتابی و... پوشیده نشده باشد.
- عکس خیلی زاویه دار نباشد.
از این عکس ها در ادامه فرآیند به عنوان عکس های معیار استفاده میشود. که انتخاب درست آنها کمک شایانی به آسان تر شدن فرآیند برچب گذاری میکند. پس از انتخاب عکس ها بر روی دکمه کلیک کنید.

در صفحه باز شده برای آسان تر شدن فرآیند برچسب گذاری عکس ها به ترتیب میزان شباهت با عکس های معیار قرار گرفته اند که هرچه به سمت پایین بروید احتمال اینکه عکس برای خود شخص باشد کمتر میشود. در این قسمت تمامی عکس های مربوط به شخص در هر رنج سنی ای که باشد و با هر گریم و زاویه ای را انتخاب کنید. توجه: در صورت مشاهده عکس های تکراری تنها یکی از آنها که دارای کیفیت بیش تری است را انتخاب کنید.

اگر بر روی عکسی شک دارید آن را انتخاب کرده و این گزینه را فعال کنید: اگر میخواهید چهره را بر روی عکس اصلی آن مشاهده کنید این گزینه را فعال کنید:

در هرکدام از این مراحل اگر با این صفحه مواجه شدید صفحه را نهایتا یک یا دو بار به روز رسانی کرده و در صورت عدم رفع مشکل آن را به ما گزارش دهید.

اگر در هنگام به روز رسانی با این پرسش مواجه شدید گزینه continue را انتخب کنید.