نسخه 1.0

وارد کردن اطلاعات مربوط به هر عکس در دیتابیس و جلوگیری از دانلود عکس های تکراری

دانلود تصاویر اینستاگرام حساب های کاربری باز

اضافه کردن بودجه به پروفایل هر شخص بر اساس تعداد اسامی وارد شده و برچسب گذاری شده

قابلیت تایید با دسترسی خاص تصاویر برچسب گذاری شده


نسخه 0.5

دانلود تصاویر مربوط به هر فرد از گوگل

پیدا کردن چهره های موجود در هر عکس و بریدن آنها

قابلیت انتخاب کردن تصاویر شاخص و مرتب کردن تصاویر بر اساس آن ها

برچسب گذاری تصاویر


نسخه 0.1

قابلیت ثبت نام و ورود به سایت

قابلیت اضافه کردن اسامی به صورت منحصر به فرد

قابلیت اضافه کردن دسته بندی حوزه فعالیت هر فرد

قابلیت اضافه کردن اینستاگرام و اینستاگرام طرفدارها

قابلیت اضافه کردن مشخص کردن جنسیت و وضعیت حیات فرد