محدوده تصویر

در محدوده ی هر شی یا فرد یک جعبه ترسیم کنید.

خروجی

داده های برچسب گذاری شده را به عنوان یک فایل txt که شامل مختصات y,x نقاط محدوده است دریافت کنید.

پردازش

مرزهای تصویر را برای ایجاد محدوده (Bounding Box) مشخص کنید.


ورودی

اضافه کردن فایل های تصویری حاوی اشیائی که شما علاقه مند به برچسب زدن آنها هستید.

مشخص کردن چهره / اشیاء

بزودی ...